MPK Partners Szakterületeink

“Not everything we do is different, but many things we do are better.”

Munkánk során az összetett magyar és nemzetközi jogi ügyekben hosszú évek alatt szerzett tapasztalatunkat ötvözzük friss, egyedi és magas szintű szakmai megközelítésünkkel valamennyi ügyfelünk számára, érkezzenek a gazdaság bármely területéről is.

Társasági jog és vállalatok felvásárlása

Partnereink számos jelentős vállalati tranzakcióban vettek részt jogi tanácsadóként, így jelentős tapasztalattal rendelkeznek társaságok vevői vagy eladói szempontú jogi átvilágításában (due diligence). melynek során különös figyelmet fordítanak annak az iparágnak a sajátosságaira, amelyben az adott társaság működik...

Kereskedelmi szerződések

A társaságok és más gazdasági szereplők működése során kulcsfontosságú, hogy szerződéses jogaik és kötelezettségeik világosak, valamennyi fél számára érthetőek és követhetőek legyenek...

Közigazgatási hatósági ügyek, gyógyszeripar, energiaipar

Ma Magyarországon nincs olyan üzleti szegmens, amelyre ne vonatkoznának a közigazgatás területére eső szabályok, kezdve az üzletek létesítésére vonatkozó bejelentéstől az atomerőművek üzemeltetéséig. Az egyes üzleti szegmensek szakmai sajátosságai egyúttal a rájuk vonatkozó szabályozást is meghatározzák, ezért is fontos olyan jogi szakértő tanácsait kérni, aki a konkrét üzleti tevékenységre nagyobb rálátással bír, adott esetben pedig részleteiben is ismeri az eljáró hatóságok gyakorlatát és megközelítését...

IT

Irodánk partnerei számos, az információtechnológia területére eső jogi kérdésben adtak tanácsot, melyek szerződések előkészítését és letárgyalását a már megkötött megállapodások teljesítése során felmerülő jogi kérdéseket is magukban foglaltak...

Ingatlanügyek

Partnereink számos több millió euro értékű ingatlantranzakcióban vettek részt, valamint adtak tanácsot a kapcsolódó finanszírozási és közigazgatási kérdésekben, továbbá bérbeadási tevékenység során...

Banki és finanszírozási jog

Partnereink számos finanszírozási tranzakcióban vettek részt, melyek között önálló ügyletek ugyanúgy előfordultak, mint más ügyletekhez (vállalatfelvásárláshoz vagy ingatlanügylethez) kapcsolódó konstrukciók...

Perek

Ügyfeleink tevékenységük során időről időre szembesülnek olyan vitás helyzetekkel, amelyek jelentős kihatással lehetnek eredményességükre, bevételtermelő képességükre, vagy akár státuszukra. Bár ilyen esetekben elsősorban a viták békés rendezését helyezzük előtérbe, melyben képesített mediátorként is segítséget tudunk nyújtani az álláspontok közelítésében...

Választottbírósági eljárások

Partnereink ügyvédi karrierjük során komoly tapasztalatra tettek szerint mind a hazai (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választottbíróság), mind pedig külföldi szervezetek égisze alatt működő választottbíróságok előtt (pl. Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC), Bécsi Nemzetközi Választottbírósági Központ (VIAC))...