Közigazgatási hatósági ügyek, gyógyszeripar, energiaipar

Ma Magyarországon nincs olyan üzleti szegmens, amelyre ne vonatkoznának a közigazgatás területére eső szabályok, kezdve az üzletek létesítésére vonatkozó bejelentéstől az atomerőművek üzemeltetéséig.

Az egyes üzleti szegmensek szakmai sajátosságai egyúttal a rájuk vonatkozó szabályozást is meghatározzák, ezért is fontos olyan jogi szakértő tanácsait kérni, aki a konkrét üzleti tevékenységre nagyobb rálátással bír, adott esetben pedig részleteiben is ismeri az eljáró hatóságok gyakorlatát és megközelítését. Tapasztalataink szerint ez nagyban hozzá tud járulni ahhoz, hogy a hatóságokkal gördülékenyebb munkakapcsolatot lehessen kialakítani.

Alapítóink hatósági tapasztalatai kiterjednek többek közt

— a villamos energia, olaj– és földgázipar, távhőszabályozás

— a gyógyszeripari és

— szerencsejáték-felügyeleti ügyeken át

— a környezetvédelmi hatósági eljárásokig.

Peres praxisunk pedig az esetlegesen hibás alapokon nyugvó hatósági határozatok elleni bírósági felülvizsgálatban látja el ügyfeleink képviseletét mind Magyarországon, mind pedig az Európai Unió Bírósága előtt.